Online Conversion Conversion Factors Useful Links Tell a Friend Contact

Density [Molar]

unit namesymbolSI equiv.

mol per cubic metermol/m31 mol/m3
kilomol per cubic meterkmol/m31e+03 mol/m3
poundmol per cubic footlbmol/ft31.6018e+04 mol/m3
mol per litermol/l1e+03 mol/m3